Featured Image

Corinthia Hotel Prague

V Corinthii se stále snažíme nabídnout ty nejlepší ceny na našich webových stránkách, pokud rezervujete váš pobyt v jakémkoliv Hotelu Corinthia. Jsme si jisti, že poskytujeme opravdu ty nejnižší ceny. Pokud naleznete nižší ceny kdekoliv jinde, tak výslednou cenu snížíme na tuto úroveň a navíc ještě poskytneme slevu na vaše ubytování ve výši 25per cent. Pokud takovou cenu jinde naleznete, oznamte nám to co nejrychleji, nejpozději do 24 hodin. Ozveme se vám nejpozději do 2 pracovních dnů.

Jak ohlásit nalezení nižší ceny 4

Krok 1: Pokud do 24 hodin od fixně potvrzené rezervace přes web Corinthia Hotel nebo corinthia.com naleznete nižší cenu pro stejný hotel, stejné datum pobytu, totožnou kategorii pokoje i náležitosti co cena obsahuje, jakožto i metodu platby, kontaktujte nás na níže uvedených emailových adresách. Tento e-mail musí být zaslán do 24 hodin od potvrzení vaší rezervace a nejméně 24 hodin před příjezdem do našeho hotelu (před standardní dobou check-inu).

Krok 2: Vaše oznámení musí obsahovat Address adresu, na které se nalézá nižší cena společně s kopií obrazovky s nižší cenou. Musí zde být naprosto jasné o jaký resort se jedná, o jaký jde druh pokoje, co cena obsahuje, jaké jsou platební podmínky a další náležitosti týkající se ceny. Přiložte taktéž vaše kontaktní údaje včetně telefonu, emailové adresy a vašeho jména a příjmení, abychom vás mohli kontaktovat.

Platnost a podmínky

Corinthia Hotels garantuje nejnižší ceny na corinthia.com na základě těchto podmínek.

1. Vaše původní rezervace musí být provedena přes internet corinthia.com

2. Tento e-mail musí být zaslán do 24 hodin od potvrzení vaší rezervace a nejméně 24 hodin před příjezdem do našeho hotelu (před standardní dobou check-inu).

3. Garance nejnižší ceny se vztahuje pouze na ceny publikované veřejně online bez jakýchkoli restrikcí či omezení v platebních podmínkách.

4. Nižší cena musí obsahovat stejná kritéria rezervace pro stejný resort, stejné datum pobytu, totožnou kategorii pokoje i náležitosti co cena obsahuje, jakožto i metodu platby. Podmínky pro zrušení či možnost platby předem musí být takté totožné. Pokud je rezervace na více nocí, průměrná cena za každou noc bude porovnána s použitím té webové stránky na které byla nižší cena nalezena.

5. Coritnhia resorts ověří do dvou pracovních dnů, zdali je možné klasifikovat nahlášené porušení Garance nejnižší ceny. Tyto hlášení budou procesovány od pondělí do pátku mezi 9:00 – 17:00 místního času.

6. Srovnání cen bude vypočteno bez započtení daně či jiných příplatků, které se k ceně vztahují. Nižší cena pak musí být k dispozici ve chvíli kdy zástupci hotelu provádí ověření.

7. Garanci nejnižší ceny nelze vyžadovat soudně. Corinthia Hotels si vyhrazuje právo k úpravě či zrušení Garance nejnižší ceny kdykoliv bez nutnosti podání písemného oznámení.

8. Coritnhia Hotels si vyhrazuje právo určit platnost jakékoliv žádosti o porušení Garance nejnižší ceny, včetně všech limitů určující, které ceny jsou k dispozici a jenž splňují všechny podmínky a kritéria. Rozhodnutí Corinthia Resorts je konečné.

9. V případě plně předplacené rezervace přes corinthia.com, Corinthia Hotels navrátí rozdíl na kreditní kartu do 30 dnů od zadání požadavku. Corinthia Hotels není zodpovědná za jakékoli poplatky spojené se zrušením rezervace provedenou přes jiný kanál.

10. Garance nejnižší ceny bude pozastavena pokud bude internet corinthia.com procházet pravidelnou údržbou či jakýmikoli technickými problémy, taktéž těmi způsobené třetí stranou.

11. Garance nejnižší ceny se netýká cen nalezených traditional, korporátní ceny, skupinové nebo konferenční ceny, tajné nabídky, nebo ceny poskytované členům různých benefičních nebo věrnostních programů, speciální ceny pro vlády, ceny z emailových nabídek, dokud ttato cena není nabázena široké veřejnosti veřejně. Rezervujeme si právo odmítnout požadavek, pokud nebude možné nezávisle ověřit v době procesu.

12. Garance nejnižší ceny se nevztahuje na balíčky služeb, tedy balíčků služeb obsahující ubytování, které jsou prodávany společně s další službou, jakou může být například letenku či pronájem automobilu či balíčky služeb prodávány s jakoukoli další službou.

13. Corinthia Hotels může zamítnout případy kdy bude rozdíl v ceně nižší než je 1percent.

14. Pokud je posuzovaná cena v jiné měně než rezervovaný pobyt na corinthia.com, posuzovaná cena bude převedena do stejné měny jako cena, jenž byla nabídnuta na webové stránce za použití oficiálního převodnáku měn na v době kdy byla rezervace provedena. Drobný rozdíl v ceně mezi cenou oc Corinthia Hotelu a posuzovanou cenou může být způsoben kurzovým rozdílem. Pokud je tento rozdíl způsoben kurzovým rozdílem, Corinthia Hotels si vyhrazuje právo takovou žádost odmítnout.

Source: marketing.corinthia.com
RELATED VIDEO
Corinthia Hotel Prague, Prague, Czech Republic
Corinthia Hotel Prague, Prague, Czech Republic
Corinthia Hotel Prague & Tatana Kucharova.wmv
Corinthia Hotel Prague & Tatana Kucharova.wmv
Subway station and Corinthia Hotel, Prague, Czech Republic
Subway station and Corinthia Hotel, Prague, Czech Republic
Share this Post

Related posts

Charles Bridge Palace Hotel Prague

Charles Bridge Palace Hotel Prague

APRIL 22, 2024

The Charles Bridge Palace resort is ideal base to find out the beauties of Prague: Conveniently located in the heart of the…

Read More
Top Praha Hotel Prague

Top Praha Hotel Prague

APRIL 22, 2024

Check-in time starts at 2 PM Unique check-in guidelines: Airport shuttle service can be acquired on demand. Contact the house…

Read More